KUSTJÄGARE 1981-82 | 30-års träff 2012

Återsamling för 30-års träff vid Kustjägardagen Korsö 14-16/9 2012

Kustartilleriet KA - historia i kortform

Kustartilleriet (KA) var ett tidigare vapenslag inom Marinen. I Sverige erhöll Kustartilleriet en fast organisation år 1902 och tillhörde sedan i sin helhet Marinen. Med försvarsbeslutet 2000 beslöts att det svenska Kustartilleriet skulle avvecklas helt, vilket skedde den 30 juni 2000. Den 1 juli 2000 bildades Amfibiekåren.

Några datum ur historien:

 • Från den 1 januari 1902 består KA av två regementen, KA1 i Vaxholm som bemannade Vaxholms och Oskar Fredriksborgs fästningar samt Fårösunds och Hörningsholms kustpositioner. KA2 i Karlskrona med detachement KA2 Ä i Göteborg bemannade Karlskrona och Älvsborgs fästningar
 • Under andra världskriget och framåt byggdes cirka 60 kustartilleribatterier längst den svenska kusten
 • Under 1970-talet var invasionshotet mot kusten i högsta grad verklighet för den svenska försvarsmakten. Därför fick pjäserna tillverkade av Bofors med tillhörande stridsledning, radar och luftvärn ett kraftigt skydd mot alla typer av stridsmedel
 • Vaxholms kustartilleriregemente, KA 1, var ett svenskt kustartilleriförband inom Försvarsmakten som verkade mellan åren 1902 och 2000. Förbandet var förlagt till Rindö i Stockholms skärgård i Uppland
 • Karlskrona kustartilleriregemente, KA 2 var ett svenskt kustartilleriförband inom Försvarsmakten som verkade mellan den 1 januari 1902 och den 31 oktober 2000. Förbandet var förlagt till Karlskrona i Blekinge
 • Gotlands kustartilleriregemente, KA 3, var ett kustartilleriförband inom Försvarsmakten som verkade i olika former mellan den 1 juli 1937 och den 31 oktober 2000. Förbandet var förlagt till Fårösund på norra Gotland och ingående i Gotlands garnison
 • Älvsborgs kustartilleriregemente, KA 4, ursprungligen Älvsborgs kustartilleridetachement, var ett svenskt kustartilleriförband inom Försvarsmakten som verkade mellan åren 1942 och 2000. Förbandet var förlagt inom Göteborgs garnison i Göteborg
 • Härnösands kustartilleriregemente, KA 5 var ett svenskt kustartilleriförband inom Försvarsmakten som verkade i olika former mellan åren 1953 och 1998. Förbandet var förlagt till Härnön i Härnösand i Ångermanland
 • Kustartilleribrigad var det högsta förbandet inom Kustartilleriet. Från slutet av 1980-talet fanns det sex brigader. Senare omdöptes alla kustartilleribrigader utom två till marinbrigader. Såväl förband från marinen som ur armén ingick och personalstyrkan var varierande men mellan 3-5000 man. Förbanden utgick ur krigsorganisationen i försvarsbeslutet år 2000
 • KA1 i Vaxholm ombildas till Amf1 år 2000, Amfibieregemente 1 i Amfibiekåren, KA4 i Göteborg ombildas till Amf4
 • Amf1 flyttar från Rindö till Berga 2005 enligt försvarsbeslut 2004 samtidigt som Amf4 i Göteborg avvecklas enligt samma beslut

  (Källa: Wikipedia) 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)