KUSTJÄGARE 1981-82 | 30-års träff 2012

Återsamling för 30-års träff vid Kustjägardagen Korsö 14-16/9 2012

Program

 

 INFORMATION

  • Fredagen 14/9 är ett årskull 81/82-initiativ och fristående från KJV’s arrangemang för KJ-dagarna. Självkostnadspriset för denna fredag är 550 Kr/pers och i detta ingår busstransfer Sthlm C-Rindö, båttransport Rindö-Korsö samt på kvällen Korsö-Sandhamn-Korsö. Dessutom serveras en enklare lunch på KA1 på fredagen. Anmälningsavgiften som är bindande betalas senast 7/9 till konto: 8156-2 423095347-5 (Swedbank), ange ditt namn på betalningen. VIKTIGT!
  • Tillkommer gör alltså kostnaden för kamratmiddag Sandhamn fredag kväll*) ca 470 Kr/pers (betalas på plats på kvällen på Värdshuset) samt anmälningsavgiften för KJ-dagarna som betalas till KJV, se deras hemsida http://www.forsvarsutbildarna.se/kustjagarna/kustjagardagen-2012/registrering_betalning_1_1. Vi har ett specialpris för årskull 81/82, 490 Kr för paket med boende fre/lör/sön exkl. middag fre. Välj paketalternativ ”Svart 490 SEK: Fre-Sön (KJ 81/82 Jubilarer)” på KJV hemsida. Hemresa Korsö-Stavsnäs på söndagen kostar 60 Kr/pers (också ett specialpris för oss). Notera att på lördagen är anhöriga välkomna att besöka Korsö. Det är bedömt att deltagandet i år blir stort under KJ-dagarna varför anmälan på KJV’s hemsida bör göras snarast!

    *) Meny: FR - Harröröra, VR: Värdshusbiff, Glas vin el. stor starköl, ER: Brownie (am. Chokladkaka), Kaffe. 
    Ev. frågor kan ställas på mail: kj8182@gmail.com eller 0706-63 87 04 (Anders Gårdfeldt) eller 0736-54 38 10 (Håkan Hammarberg)

PROGRAM KJ-dagarna 2012 | 14-16/9 | Årskull 1981/82 – 30 år | KJV 20 år
____________________________________________________________________________

Tid

Aktivitet/Plats

Ansvarig/Föredragande

Övrigt

FREDAG 14/9 - Årskullsinitiativ

09.30

Buss avgår från Sthlm C mot f.d. KA1, Rindö
Avgår från Cityterminalen se skyltning
”Kustjägarna Jubileum KA1 Rindö”

 

55 Platser
Ankomst KA1, Rindö, ca 10.50

11.00–11.05

Samling vid gamla vakten (Kansliet) kl 11 f.d. KA1, Rindö, välkomna

 

 

11.15–11.30

Föredrag 1 – ”Upprättandet av Depåbataljonen/ kriorg. Depå Nord” | infrastrukturförändringarna och ledning av detta under tiden 1989-1998
Lokal: (anvisas av Fredrik Brehmer, Vasallen)

Hans-Jochen Seifert

C KJ komp. 81/82

11.30–12.00

Föredrag 2 – ”Från KA4 (Befälsskolan) till C Göteborgs Garnison f.d. KA4”

Mikael Åkerström

85 Åkerström/PB KJ 81/82

12.00–12.30

Rundvandring f.d. KA1

Fredrik Brehmer, fastighetschef, Vasallen

Deltagande befäl ”understödjer”

12.30–13.00

Visning kasern 3 – boende/lgh ”Rindö Hamn”

Fredrik Brehmer, fastighetschef, Vasallen

 

13.00–13.50

LUNCH (Ärtsoppa, smör & bröd, måltidsdryck)

 

Intages på kaserngården, kasern 2

13.50-

Avmarsch till hamnen för avtransport till Korsö

 

 

14.00–16.00

Båttransport till Korsö med sjömingel

 

Båtbaren öppen under färd (fullständiga rättigheter)

ca 15.30-16.00

Ankomst Korsö inkvartering, fortsatt mingel

 

Gångtid 1,5 – 2 tim beroende på väder

17.00–17.30

17.30–18.00

Föredrag 1 - ” Från vpl signalist till Kustjägarkompanichef och lite om tiden därefter”
Föredrag 2 - ”Resurstid till förfogande” alt. Peter Hörwings film från 1982 ”Att bli kustjägare” ca 25 min
Lokal: Samlingslokalen bakom Markan

Birger Werner

”Ordet är fritt”

C KJ Komp 81/82

alt. Mingel, ombyte middag

18.00–18.45

Mingel, ombyte till kamratmiddag

 

 

18.45-

Båttransport till Sandhamn från betongbryggan

 

 

19.00–19.30

Barmingel i Sandhamn

 

Baren på Wärdshuset rymmer inte alla, viss spridning krävs i terränglådan

19.30–22.45

Kamratmiddag årskull 1981/82, Sandhamns Wärdshus

 

Klädsel: ”Hel och ren”

ca 23.00 -

Transport åter till Korsö (Mingel, bås)

 

 

LÖRDAG 15/9 - KJV

xx.xx-xx.xx

KJV’s program gäller, årskull 81/82 har begärt plutonstid under dagen

 

 

SÖNDAG 16/9 - KJV

-

KJV’s program gäller

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)