KUSTJÄGARE 1981-82 | 30-års träff 2012

Återsamling för 30-års träff vid Kustjägardagen Korsö 14-16/9 2012

PB

Riktkarlar: Håkan Hammarberg          &       Anders Gårdfeldt
mobil:       +46 73 654 3810           +46 70 663 87 04
e-mail:      hakan.hammarberg(at)outlook.com      ag(at)gkab.se
Antal som deltar från PB: 13

Fotogalleri PBS-träffar 1992 | 2002 | 2007 samt GU

Utbildningsåret 1981-82 på Kustjägarskolan
(av 72 Hammarberg för Jubileumsboken "Kustjägarna 50 år - ett halvt sekel i vaksamhet", ej publicerad) 

Inledning
Utan att veta allt för mycket om utstickande händelser under övriga utbildningsår, dessa kan man dock läsa om i jubileumsboken, törs jag säga att åren 1981-82 sannoligt tillhör några av de mer omskrivna i kustjägeriets nu femtioåriga historia. Jag tänker då inte på ”extraordinärt många böjsträck, varv runt vattentornet eller bonusdistans i paddlingen för att förstärka naturupplevelsen”. Nej tankarna går istället till en strandsatt rysk ubåt i Karlskronas skärgård, rubriker som ”Kustjägarskolan – helvetet på jorden”, en värnpliktskonsulent som slutade pga påstådda hot från befäl, en JO-anmäld utbildning, en försvarminster i riksdagen som förklarar vad ”kustjägare är för ena märkliga soldater” och en GB-inryckning, som i eftertankens kranka blekhet så här tjugofem år senare, nog inte blev helt lyckad.
En annan utstickande händelse detta år var att kustjägarskolan, som den då ännu hette, fyllde tjugofem år! och nu är vi alltså framme vid det dubbla jubileet. Tiden går sannerligen, tom snabbare än en snabbmarsch på Rindö.

PBS rycker in i Göteborg
Men låt oss börja från början. Det var juli månad 1981 och PBS ryckte in på dåvarande KA4 i Göteborg. Sextio stycken ynglingar som på befälsskolan skulle fördelas som PB över de olika förbandskategorierna inom kustartilleriet. Redan första dagen framkom det att av dessa sextio rekryter, förövrigt med en fysisk kondition som pensionärer som det från KA1 nedresta befälsteamet raskt konstaterade, skulle endast ca 25 st placeras inom kustjägeriet vilket naturligtvis genast höjde temperaturen på de unga hingstarna. De var en tämligen brokig skara som samlades, någon såg ut som en redan ärrad veteran i soldatsammanhang med renrakad huvudsvål, någon annan hade i stället Woodstock-frilla och elgura med sig. Ett minne som finns kvar från de första kvällarna i den nya trevliga dubbelslafen var att killen ovanför mig frenetiskt tummade på en bibel tyst mumlandes böner och jag funderade redan då på hur denna kombination skulle fungera. Svaret kom redan inom några dagar då han plötsligt inte längre fanns kvar på luckan....


(läs hel historien i Länkförrådet

PB-gänget sedan 1982...
Vi har haft ett antal återsamlingar sedan hö-vö om 1982 nämligen 10-, 20- och 25-årsträffar -92, -02 samt -07.
En del material finns på en äldre website vi använt vid några tillfällen | http://hem.fyristorg.com/weine/kj/pbskj20.htm

akerstrom-small.jpg

                                                               Foto. Håkan Hammarberg

85 Åkerström är numera Överste Åkerström! Mikael Åkerström syns
här under sin sista 
tjänstgöringsdag som Stf. Reg C på Ledningsrege-
mentet i Enköping innan omgruppering
till gamla KA4, numera Göteborgs
Garnison, i Göteborg där han nu blir chef.

Mikael har sannerligen gjort en imponerande militär karriär och man
kan säga att
"cirkeln nu sluts" när han blir chef över Garnisonen där
han ryckte in i juli 1981, 
vid dåvarande befälsskolan MKV/KA4.

Följande har sagt JA och deltar: 

 60   590220   Boysen   Hans 
 72  610806  Hammarberg   Håkan 
 74   610917  Gårdfeldt  Anders 
 65   600711  Ahlin  Sten
       
 71   610801  Strömland  Magnus 
 85  630529  Åkerström  Mikael
       
 77  620211  Bragd  Mikael
 81  621023   Trollborg   Martin 
 68  610504  Munther  Ulf
 63  600119  Holmgren  Stefan
 82  621128  Jelveus  Anders
 67  610215  Fritzon  Mikael
 83  621218  Christiansson  Hans
       
       
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)